Rád(a) komentuješ a diskutuješ? Rozjeď diskuzi k nějakému z přispěvků. Pokud se registruješ bude ti diskutování zjednodušeno. Jednoduše se registruj a začni tvořit svůj profil. Registrovaní uživatelé budou mít čím dál více výhod a budou moci využívat více funkci a to zcela zdarma. Stačí si jen založit svůj profil. Na webu se neustále pracujeme a vytváříme nové funkce.

  

Fórum » Diskuze

  • Database error: Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column '76_tvrdarealita.u1.u_nickname' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

  odpovědí
zhlédnutí